Олімпіади з хімії у 2015/2016 навчальному році

Методичні рекомендації

Щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської

олімпіади з хімії у 2015/2016 навчальному році

Лелеко В.Г., методист

Центру методичної та аналітичної роботи

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії ґрунтується на засадах органічного поєднання вимог нормативно-правових документів, що регулюють організацію та проведення Всеукраїнських інтелектуальних змагань, їх організаційне, методичне й фінансове забезпечення, порядок участі в змаганнях і визначення переможців, й також традицій проведення цього етапу, які склалися в Харківському регіоні.

Під час організації та проведення всіх етапів Всеукраїнської олімпіади з хімії необхідно керуватись:

Ø Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056;

Ø Наказом МОН України від 07.09.2015 № 915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році»;

Ø Правилами проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Харківській області, затвердженими наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 25.04.2012 № 241, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у Харківській області 14.06.2012 за № 42/1405;

Ø Наказом Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 15.09.2015 № 374 “Про проведення І, ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у Харківській області у 2015/2016 навчальному році”.

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії відбудеться 05.12.2015 року. У районному (міському) етапі беруть участь учні 7-11 класів, які стали переможцями попереднього етапу відповідних змагань. Оргкомітет може дозволити участь у ІІ етапі олімпіади школярам 5-6 класів за умови їхньої перемоги на І етапі.

До місця проведення олімпіади учні прибувають організовано, у супроводі керівника команди, маючи при собі учнівський квиток. Керівники команди забезпечують безпеку життя та здоров’я членів команди, проводять цільовий інструктаж із безпеки життєдіяльності під час проведення позанавчального заходу.Оргкомітет вирішує питання про допуск команди до змагань за відсутності звіту про проведення І етапу та заявки про участь команди в ІІ етапі олімпіади, неправильного їх оформлення або порушення строку їхнього подання.

У разі заміни з поважних причин деяких учасників олімпіад керівник команди після прибуття до місця проведення змагань подає до оргкомітету оригінал нової заявки із зазначенням причини заміни учнів.

Забороняється втручання батьків учасників (або осіб, які їх замінюють) і вчителів, які підготували учнів у перебіг змагань, участь у перевірці робіт і апеляцій.

Оргкомітет здійснює організаційну роботу з підготовки та проведення олімпіади:

Ø готує папір зі штампом навчального закладу, де проводиться олімпіада;

Ø роздруковує завдання олімпіади в необхідній кількості;

Ø передбачає наявність Періодичної системи елементів і таблиці розчинності елементів (або по плакату на клас, або кожному учневі на стіл);

Ø повідомляє учнів, що вони при собі повинні мати ручку, олівці, лінійку, гумку, непрограмований калькулятор.

Ø знайомить учнів перед початком олімпіади з Інструкцією до виконання роботи;

Ø забезпечує порядок проведення олімпіади;

Ø створює комісію, яка проводить реєстрацію учасників олімпіади перевіряє відповідність складів команд до переліку осіб, поданих у заявках, наявність і правильність оформлення документів;

Ø на спільному з журі засіданні приймає рішення щодо визначення переможців змагань і нагородження переможців і учасників олімпіади, визначає остаточний склад команд для участі в наступному етапі змагань, готує документацію про результати виступу команд.Звертаємо увагу на необхідність належного оформлення звітів і заявок, дотримання термінів, передбачених діючим законодавством.

Голова журі:

Ø бере участь у формуванні складу журі;

Ø обговорює з членами журі рішення завдань і план їх перевірки;

Ø після закінчення виконання завдань учнями особисто збирає та шифрує роботи учасників і лише після цього віддає їх на перевірку членам журі або на зберігання оргкомітету (при цьому сам у перевірці не бере участі);

Ø надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт учасників змагань.

Журі:

Ø перевіряє та оцінює закодовані олімпіадні роботи учасників;

Ø складає й надає до оргкомітету олімпіад аналітичні звіти про результати проведення відповідного етапу змагань;

Ø рекомендує кандидатів до складу команд для участі в наступному етапі змагань.

Звертаємо увагу на необхідність дотримання пункту 4.1 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, за яким учасники олімпіад усіх етапів мають право ознайомитися з відповідями (розв’язками) завдань, запропонованими журі, та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків.

Для здійснення якісної неупередженої перевірки завдань журі розробляє єдині критерії оцінювання до кожної задачі з урахуванням різних способів розв’язання завдань учасниками олімпіади та шкалу оцінювання. У критеріях оцінювання повинні бути відображені певні кроки розв’язування кожної задачі. Журі перевіряє тільки завдання, що записані в чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається.

При визначенні переможців змагань рекомендуємо дотримуватися пункту 5.4 чинного Положення, зокрема, що переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом у всіх обов’язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше, ніж третину від максимально можливої сумарної кількості балів.

Комплект завдань для кожної паралелі містить 5 задач. Поряд з умовою задачі буде вказана максимальна кількість балів, яку учень може одержати за її розв’язання. Під час роботи над завданнями учасник самостійно обирає послідовність їх виконання. Кожна задача оцінюється визначеною кількістю балів відповідно до критеріїв. Результатом роботи учасника є загальна сума балів за кожне виконане завдання. При перевірці робіт потрібно враховувати, що деякі завдання можуть мати декілька шляхів розв’язання. Граматичні помилки не впливають на оцінку роботи. Учасники олімпіади повинні мати змогу поставити запитання стосовно умов задач. У випадках, коли запитання сформульоване так, що на нього не можна відповісти «Так» або «Ні» (запитання стосується розв’язку задачі, хімічної термінології, які використовуються в олімпіадному завданні) — член журі повинен відповідати: «Не коментую».

Під час виконання завдань ІІ етапу олімпіади учні сидять по одному за партою, забороняється спілкуватися з іншими учасниками та мати при собі будь-які засоби зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що непередбачені завданнями олімпіад. У разі порушення Положення, Умов проведення олімпіад, член оргкомітету та голова журі мають право позбавити будь-якого учня подальшої участі в змаганнях, про що робиться відповідний запис у протоколі журі.

Комплект олімпіадних завдань охоплює вивчений учнями матеріал за попередні роки навчання та з тем, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади.

Клас Тема Типи завдань
Початкові хімічні поняття 1. Якісна задача на розділення сумішей. 2. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою. 3. Обчислення масової частки елемента в складній речовині. 4. Складання хімічних формул за відомими масовими частками елементів. 5. Обчислення, пов’язані з визначенням хімічного елемента. 6. Складання формул бінарних сполук за валентністю і визначення валентності за формулою. 7. Комбіновані задачі.
Початкові хімічні поняття. Прості речовини: метали і неметали (O,Fe). Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами. Основні класи неорганічних сполук. 8. Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовин. 9. Обчислення маси речовини за відомою кількістю і кількості речовини за відомою масою. 10. Обчислення, пов'язані з молярним об'ємом газів. 11. Обчислення із застосуванням закону об'ємних відношень газів 12. Обчислення, пов'язані з відносною густиною газів. 13. Обчислення маси, об'єму та кількості речовини за рівнянням реакцій. 14. Обчислення з використанням об'ємної, масової, молярної часток газової суміші. 15. Визначення хімічної формули речовини за даними про його кількісний склад. 16. Розв'язування задач за рівняннями хімічних реакцій. 17. Задачі на встановлення кількісного складу сумішей. 18. Експериментальні задачі та приклади синтезів − перетворень.
Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами. Основні класи неорганічних сполук. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома. Радіоактивність. Ядерні реакції. Хімічний зв'язок і будова речовини. Розчини. Електролітична дисоціація. Константа дисоціації. Гідроліз солей. Електроліз. 19. Обчислення з використанням понять, пов'язаних з розчинами. 20. Молярна концентрація розчину та розрахунки, пов'язані з нею. 21. Обчислення за термохімічними рівняннями реакцій. 22. Задачі на «пластинку». 23. Швидкість хімічних реакцій.
Найважливіші органічні сполуки (9 клас). Неметалічні елементи та їхні сполуки. Металічні елементи та їхні сполуки (до лужних елементів включно). 24. Обчислення за хімічним рівнянням, якщо одна з реагуючих речовин дана в надлишку. 25. Обчислення з використанням понять «масова та об'ємна частки» виходу продукту реакції.
Органічні сполуки. 24. Обчислення за хімічними рівняннями маси одного з добутих продуктів за масою вихідної речовини, що містить певну частку домішок. 25.Знаходження молекулярної формули органічної сполуки.

Під час розробки завдань ураховані також вимоги, які висуваються до олімпіадних робіт на ІІІ та IV етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії.

У ході виконання завдань школярі мають продемонструвати знання теоретичного матеріалу, а також уміння аналізувати, порівнювати, застосовувати хімічні закони на практиці З метою перевірки набуття учнями первинних навичок планування та проведення хімічного експерименту, опрацьовування та інтерпретації його результатів, а також для якісної підготовки до практичного туру ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії в кожній паралелі пропонується завдання експериментального спрямування. Олімпіадні задачі можуть дещо виходити за рамки шкільної програми, при цьому відповідь на них може потребувати встановлення міжпредметних зв’язків. Реалізація цієї вимоги допоможе виявленню учнів, які можуть представляти район (місто) на наступних етапах олімпіади. Щоб якісно підготуватися до олімпіади, необхідно повторити матеріал, вивчений у попередніх класах, і, не обмежуючись навчальним підручником, попрацювати з допоміжною літературою. Рекомендуємо орієнтуватися на структуру завдань районних і обласних олімпіад за минулі роки, готуючи учнів до олімпіади.

На столах учнів потрібно передбачити наявність таблиці розчинності (окремо для кожного учня).

Завдання № 5 експериментального туру у 8-х, 9-х класах передбачає демонстрацію хімічних перетворень. Для виконання цього досліду необхідно залучити особу, яка знайома з технікою виконання хімічних демонстраційних експериментів.

Зверніть увагу на те, що демонстровані явища та зміни повинен побачити кожен учень класу. Тому необхідно обирати засоби і прийоми для найсприйнятливішого вираження суті досліду, а саме: об’єм реактивів, застосування екрану (білий папір дозволяє краще розгледіти зміну кольору), підставки. На столі вчителя нічого не повинно відволікати увагу учнів. Учителю слід ретельно продумати жести, аби його рухи не заважали спостерігати за тим, що відбувається. Потрібно акцентувати увагу учнів на змінах, що відбуваються, без пояснення результату дослідження. Кожний дослід краще проробити попередньо, з метою відпрацювання техніки проведення, визначення тривалості, з'ясування оптимальних умов його виконання.

Практичний тур триває 45 хвилин, теоретичний − 2 години 15 хвилин.

Початок олімпіади о 1000 . Файл із завданнями можна скачати із сайту з 830. За потреби, критерії оцінювання завдань можна отримати електронною поштою після 14.00.


0872947174419660.html
0872999089340203.html
    PR.RU™